Skip to main content

Kontakt

Peter Horňák

Riaditeľ televízie

+421 905 360 366

[email protected]

Info – ZSTV

Informačný kontakt

[email protected]

ZSTV Media s.r.o, Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava – Ružinov

IČO: 36817481, DIČ: 2022429585, IČ DPH: SK2022429585

Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK73 1100 0000 0029 4904 2660

Reg.: OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 47372/B

Vysielame na základe licencie pre televízne vysielanie TD/1242.

Bankové spojenie: SK73 1100 0000 0029 4904 2660