Skip to main content

Predseda DHZ Bzince pod Javorinou, MČ Hrušové prevzal ocenenie

NAŠE VYSIELANIE MÔŽETE PODPORIŤ PRÍSPEVKOM NA NÁŠ ÚČET:
SK73 1100 0000 0029 4904 2660
Do správy pre prijímateľa napíšte DAR

© Západoslovenská televízia 2024