Skip to main content

Liana Laga a JUDr. Miroslav Kamenský – REVOLÚCIA VEDOMIA

#kamensky #vedomie #laska #energia #shaman #dusa #myslenie #mozog #lianalaga #jasnovidectvo #prorok #revouciavedomia #osud #pritazlivost #pravda #dualita #lianalaga #liana #laga

© Západoslovenská televízia 2024