Skip to main content

Kamenský č. 6 a Miroslav Čimo – BEZ OMÁČKY

NAŠE VYSIELANIE MÔŽETE PODPORIŤ PRÍSPEVKOM NA NÁŠ ÚČET:
SK73 1100 0000 0029 4904 2660
Do správy pre prijímateľa napíšte DAR

Súhlasím s uverejnením videa JUDr. Miroslav Kamenský a Miroslav Čimo program Bez omáčky, bez odmeny, s uvedením môjho celého mena, priezviska a názvu programu. Týmto sa vzdávam akýchkoľvek výnosov za prehratia na youtube kanály.

© Západoslovenská televízia 2024