Skip to main content

KAMENSKÝ a SABELA : 9.5.1945 – 9.5.2024 – Deň víťazstva

NAŠE VYSIELANIE MÔŽETE PODPORIŤ PRÍSPEVKOM NA NÁŠ ÚČET:
SK73 1100 0000 0029 4904 2660
Do správy pre prijímateľa napíšte DAR

© Západoslovenská televízia 2024