Skip to main content

9. MÁJ – KONIEC 2. SVETOVEJ VOJNY? SME NA PRAHU NOVEJ? JUDr. Miroslav Kamenský a Doc. Ivan Mrva

NAŠE VYSIELANIE MÔŽETE PODPORIŤ PRÍSPEVKOM NA NÁŠ ÚČET:
SK73 1100 0000 0029 4904 2660
Do správy pre prijímateľa napíšte DAR

© Západoslovenská televízia 2024